Projecten

Iedereen Zingt XXL

Het 3e leerjaar deed mee met 'Iedereen Zingt' in De Singel.

 

Zie http://www.zuidgeluid.be/ voor de beelden!

 

 

 

 

Smakelijke school

Een op de drie Antwerpse kinderen groeit op in armoede.
De stad Antwerpen wil op deze realiteit samen met ons
een antwoord bieden. Onze school koos voor een soepbedeling.  Op dinsdag voor alle kinderen van lj 1 tot met lj 3. Op donderdag voor alle kinderen van lj 4 tot lj6.
Dit gebeuren vindt plaats tussen de kerst- en de paasvakantie. Dit kosteloos initiatief wordt mogelijk
gemaakt door de Stad Antwerpen en Fruit At Work.

 

Fluo-actie

Laat je zien, anders ben je gezien!

Tussen de herfst- en krokusvakantie loopt opnieuw onze fluo-actie. Al onze kinderen dragen dan steeds een fluo-hesje.
De kinderen van leerjaar 1 ontvangen een fluo-hesje van de school.
De andere kinderen gebruiken hun fluo-hesje dat ze eerder ontvingen of kopen er eentje aan.
Dit kan ook op school voor de prijs van €7. Een fluo-hesje hoort bij de donkere maanden.
Laat ons het dragen van een hesje verder inburgeren.
Op regelmatige tijdstippen vinden er prikacties plaats. Zal dit jaar de klas van jou kind een
prijs in de wacht slepen? Ik ben heel benieuwd.
Alvast dank aan alle ouders om hiervoor mee zorg te dragen.

 

 DOE-WAP met Koor en stem

Dit schooljaar werkt de school intens samen met Koor&Stem.
De kinderen oefenen een hele dag enkele liederen in.
Ze worden hierin begeleid door echte professionals.
Er is ook een echte pianist aanwezig.
Op het einde van de dag
organiseren we elk dag een
kort toonmoment. Voor elke
graad werd er een afzonderlijke
dag met zangplezier voorzien.
Ik ben er zeker van de jullie hiervan echt zullen genieten.

 

Kunstrij

Onze school ligt op een heel kleine boogscheutje van de Academie Beeld. Omdat wij goede buren zijn, en de begeleiders
van de Academie ook ons graag zien, komen de begeleiders onze kinderen ophalen in de naschoolse opvang.
Elke woensdagmiddag van 13u tot 15u. Voor dit aanbod dien je wel te betalen…. Maar je krijgt er ook heel wat voor in
de plaats. Zal ook jou kunstwerk op de tentoonstelling pronken? Knap hoor.

 

Iedereen zingt!2024

Dit project is enkel voor onze kinderen van leerjaar 3. Gedurende 10 weken wordt elke klasgroep afzonderlijk begeleidt
door Tatjana. Ze werken toe naar een toonmoment in DeSingel te Antwerpen. Vanaf december 2023 tot maart 2024
oefenen onze kinderen wekelijks. In totaal nemen meer dan 600 kinderen deel aan dit gebeuren. Het optreden door
onze  kinderen vindt plaats op woensdag 20 maart om 10u30. Hierbij is iedereen van harte welkom. Het optreden duurt
een uurtje.