Resultaten najaar 2023

De wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken zijn vervuild door zware metalen. Daarom wordt de hoeveelheid lood in het bloed van kinderen in deze wijken 2 keer per jaar onderzocht.

Het Departement Zorg van de Vlaamse overheid breidde het onderzoeksgebied uit. Vanaf dit najaar konden ook kinderen uit een ruimere omgeving hun bloed laten testen op lood.

Uw school of organisatie heeft mogelijks contact met buurtbewoners die deelnamen aan het bloedonderzoek. Hieronder vindt u meer informatie. Zo kan u ouders of klanten gericht doorverwijzen.

Wat is het bloedonderzoek?

Via een vingerprik wordt de hoeveelheid lood in het bloed gemeten bij kinderen tussen 1 en 12 jaar. Het is snel, gratis en doet geen pijn. Het onderzoek loopt al lang. Zo kan de evolutie van de plaatselijke vervuiling correct in kaart worden gebracht.

Waarom werd het onderzoeksgebied uitgebreid?

Jarenlang betrof het onderzoeksgebied de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Dit najaar werd het onderzoeksgebied uitgebreid. Ook kinderen uit de wijken Visputten, Kapelstraat en Vinkenvelden konden deelnemen.

Waarom?

Het aantal kinderen tussen 1 en 12 jaar in de wijken Moretusburg en Hertogvelden daalt. Om telkens minimaal 200 tests uit te voeren moest de onderzoeksgroep worden uitgebreid. In 2022 vond een extra bloedonderzoek plaats bij kleuters die niet in de wijken Moretusburg en Hertogvelden woonden. De resultaten van dit onderzoek gaven een aanbeveling om het onderzoeksgebied uit te breiden.

Ook controlegroep uitgebreid

De resultaten worden vergeleken met de resultaten van een controlegroep die niet in het onderzoeksgebied woont. Ook deze controlegroep werd uitgebreid en bestaat nu uit kinderen uit de eerste kleuterklas, eerste leerljaar en vierde leerjaar van basisschool Accent aan de Jules Baeckelmanslaan.

Wanneer zijn de resultaten gekend?

De deelnemers krijgen een brief met hun resultaten in de week van 27 november. De resultaten verschijnen in de week van 4 december op www.antwerpen.be/zware-metalen-in-hoboken.

Infomoment

Burgers kunnen deelnemen aan 2 infomomenten.

  • Online: dinsdag 12 december om 19 uur via ,www.infomomenthoboken.be
  • Fysiek: donderdag 14 december om 19 uur in het Gravenhof (Louisalei 7, 2660 Hoboken)